குரல் முகாம் ஆன்லைன் ப≫

 குரல் முகாம் ஆன்லைன் ப>

சுருக்கமாக

> உங்களுக்காக இந்த ஆண்டு அனைத்து கதவுகளையும் (விர்ச்சுவல்) திறக்க முடிவு. நீங்கள் வீட்டில் இருந்து குரல் கோடை முகாம் 2020 Danila Satragno படிப்பினைகளை பின்பற்றி பங்கேற்க முடியும் "குரல் கவனிப்பு டேலன்ட்" என்ற கலைஞர்களில் பாடலாசிரியர்கள் க்கான போட்டியில்.

போட்டியில் மூன்று வென்றவர்கள் சாதனை உற்பத்தியை அதிகரிப்பதுடன் பரிசு வழங்கப்படும் கருத்துகளைப் நுட்பம் மற்றும் சிறந்த அம்சங்களை ஒரு விளக்கம் கொண்டு பெரிய பனோரமா இத்தாலிய இசை வலுவான> என்ற.

உல்>


எனவே நீங்கள் என்ன காத்திருக்கிறார்கள்?
வரை உள்நுழைந்து, இந்த பெரிய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க! <