சுருக்கமாக

சலுகை அடங்கும்: ப> Danila Satragno கொண்டு விரிவுரைகள் மிக்ஸ் குறிப்பிட்ட கவனத்துடன் VocalCare® முறை, விரிவாக்கம் மற்றும் பல்வேறு வழிமுறைகள் செயல்பாடு ரகசியங்களை, அறிய (தொழில்நுட்ப சீரான கலந்து);
  • வகுப்புகள் நீங்கள் வசதியாக குறிப்பிட்ட VocalCare® தொழில்நுட்ப கல்வி கற்பித்தலை நுண்ணறிவு நாள் ஏற்றவாறு இதத்தைத் கேட்க முடியும் பதிவு உணர்ச்சியைத் மேலாண்மை, தகவல் தொடர்பு திறன், குரனாணின் ஆரோக்கியம் முகவரி எல்லா குரல் பிரச்சினைகள், மற்றும் மிகவும்! லி> உல்> வாங்க இப்போது பாடம்
    !
  • Solo per poco tempo!

    Visto da 150+ persone oggi

    85 Voti