ครูที่ต้องการที่จะเข้าใกล้

 ครูที่ต้องการที่จะเข้าใกล้ </p>

ในรายงานสรุป

ข้อเสนอรวมถึง:
  • บรรยายกับ Danila Satragno เรียนรู้ความลับของVocalCare®วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของกลไกที่แตกต่างกันกับความสนใจเฉพาะการผสม (สมดุลทางเทคนิค ผสม);
  • บทเรียนที่ลงทะเบียนคุณสบายสามารถฟังในความสะดวกสบายในระหว่างวันด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนเฉพาะVocalCare®ทางเทคนิคว่าปัญหาอยู่ทุกเสียงของการจัดการอารมณ์และทักษะการสื่อสารสุขภาพของสายเสียง และอีกมากมาย!
ซื้อ
บทเรียนในขณะ