Vocal Care
Vocal Care
השיטה היחידה מקודד מודרנית לשיר
פיתחה פטנט על ידי פרופ 'המיוחד Danila Satragno, השיטה Vocalcare ® היא מערכת של 'חיפוש קולי', נולד מתוך המחקר של אורגנו fonatorio של דיסציפלינות מעורב הקול והגוף. כל הזמן מעודכן, צעד עם הכי מחקרים אחרונים של פונקציונלי אנטומי, Vocalcare ® היא השיטה היחידה מקודד מודרנית לשיר הזה, עם גישה מהפכנית, גמיש ויעיל, מחנכת, ומחזק את הקול. על סמך טכניים, פיזיים ופסיכולוגיים, Vocalcare® מסתמך על התערבויות של התעמלות ארגונומי, נוירו-לשוניים תכנות והדרכה של מערכת הנשימה. הצוות החינוכי, התלמידים כל הזמן נתמך על ידי לטווח ארוך ניסיון קליני של הנאום פתולוגים פרופ ' פרנקו Fussi ואנשי מקצוע אחרים בתחום התזונה, posturology מרפאת ריאות, פסיכולוגיה. שני המקומות נמצאים Savona, באמצעות Paleocapa, 25 ו במילאנו, ב-Via Sannio, 4.